Cílem teoretické části předmětu je seznámit studenty se základy počítačové grafiky a designu v CAD systému. V praktické části si předmět klade za cíl seznámit studenty se základy práce v CAD systému MicroStation, používaném jako platforma pro práci s mapami velkých měřítek na většině pozemkových a katastrálních úřadů. Studenti by si měli v rámci praktických cvičení na počítači osvojit základní dovednosti pro práci se softwarovým balíkem MicroStation, které mohou později využívat při návrzích pozemkových úprav, práci s geometrickými plány, katastrálními mapami atd. Na základní dovednosti je možno navazovat při práci s dalšími nadstavbami (např. POZEM, GeoGraphics). Dále budou studenti seznámeni se základy práce v CAD software Trimble SketchUp., navržený pro profesionální architekty, stavební a strojní inženýry, ale i například pro filmové tvůrce a vývojáře počítačových her. Tento program umožňuje nejen vytvářet 3D objekty a texturovat jejich povrch, ale umožňuje také geografické umístění kdekoliv na Zemi prostřednictvím Google Earth a propojení se softwarem GIS