Podat přehled morfologie, anatomie a embryologie cévnatých rostlin jako základ pro studium jejich systematiky, ekologie, fyziologie a genetiky. Je respektováno hledisko strukturní a funkční.