Získat základní přehled o biodiverzitě navštíveného území a faktorech podmiňujících její současný stav.