Cílem kurzu, který je pojat jako úvodový kurz pro počáteční fázi bakalářského studia, je nabídnout studentům základní povědomí o způsobech, jimiž se "text" díla vysoké/populární/masové kultury (literární dílo, obraz, socha, architektonické dílo, fotografie, divadelní představení či text, hudební skladba, film, komiks) provazuje s kontextem doby, v níž vzniká, ale také s pozdějšími recepčními kontexty. Základní terminologie bude osvětlena a ilustrována na konkrétním materiálu, jehož výběr se může v jednotlivých letech lišit.