Cílem předmětu je nabídnout studentům důkladný průřez anglickým romantismem v evropském kontextu. Pozornost je věnována nejen délům literárním, ale i výtvarným a hudebním.