Obsahem předmětu jsou základní teoretická východiska a modely komunitní práce, oblast využití komunitní práce a metody sociální práce se společností, včetně nácviku praktických dovedností.