Získané znalosti umožní absolventům pracovní zařazení v inovujících podnicích, technologických parcích, poradenských organizacích a v dalších orgánech a institucích, které se podílejí na přípravě a rozhodování o inovacích, zabývají se jejich realizací a vyhodnocováním. Své znalosti by měli být schopni využít rovněž v takových oblastech, jako je strategie a rozvoj podnikání, produktový management nebo management značky.

Získané znalosti umožní absolventům pracovní zařazení v inovujících podnicích, technologických parcích, poradenských organizacích a v dalších orgánech a institucích, které se podílejí na přípravě a rozhodování o inovacích, zabývají se jejich realizací a vyhodnocováním. Své znalosti by měli být schopni využít rovněž v takových oblastech, jako je strategie a rozvoj podnikání, produktový management nebo management značky.