Cílem předmětu je pochopení podstaty marketingu a jeho obsahu v podniku a společnosti. Základním předpokladem je orientace v marketingové terminologii a znalost významu jednotlivých pojmů např.: marketingová koncepce, marketingová strategie, marketingová taktika tj. nástroje marketingu - produkt a jeho podpora, cena a distribuce. Marketing začíná poznatelností faktorů a vlivů marketingového prostředí, jehož součástí je nejen firma/organizace a její možnosti s přispěním vědy a techniky, ale i spotřebitel a zákazník včetně jeho nákupního chování a rozhodování o svých potřebách, přáních a požadavcích, které se snaží firma/organizace uspokojit s ohledem na čas a se ziskem. Řízení tohoto procesu je podporováno marketingovým informačním systémem a marketingovým výzkumem, realizující se v marketingovém - tržně segmentovaném prostředí.
Cílem předmětu je pochopení podstaty marketingu a jeho obsahu v podniku a společnosti. Základním předpokladem je orientace v marketingové terminologii a znalost významu jednotlivých pojmů např.: marketingová koncepce, marketingová strategie, marketingová taktika tj. nástroje marketingu - produkt a jeho podpora, cena a distribuce. Marketing začíná poznatelností faktorů a vlivů marketingového prostředí, jehož součástí je nejen firma/organizace a její možnosti s přispěním vědy a techniky, ale i spotřebitel a zákazník včetně jeho nákupního chování a rozhodování o svých potřebách, přáních a požadavcích, které se snaží firma/organizace uspokojit s ohledem na čas a se ziskem. Řízení tohoto procesu je podporováno marketingovým informačním systémem a marketingovým výzkumem, realizující se v marketingovém - tržně segmentovaném prostředí.
Cílem předmětu je pochopení podstaty marketingu a jeho obsahu v podniku a společnosti. Základním předpokladem je orientace v marketingové terminologii a znalost významu jednotlivých pojmů např.: marketingová koncepce, marketingová strategie, marketingová taktika tj. nástroje marketingu - produkt a jeho podpora, cena a distribuce. Marketing začíná poznatelností faktorů a vlivů marketingového prostředí, jehož součástí je nejen firma/organizace a její možnosti s přispěním vědy a techniky, ale i spotřebitel a zákazník včetně jeho nákupního chování a rozhodování o svých potřebách, přáních a požadavcích, které se snaží firma/organizace uspokojit s ohledem na čas a se ziskem. Řízení tohoto procesu je podporováno marketingovým informačním systémem a marketingovým výzkumem, realizující se v marketingovém - tržně segmentovaném prostředí.

Cílem předmětu je pochopení podstaty marketingu a jeho obsahu v podniku a společnosti. Základním předpokladem je orientace v marketingové terminologii a znalost významu jednotlivých pojmů např.: marketingová koncepce, marketingová strategie, marketingová taktika tj. nástroje marketingu - produkt a jeho podpora, cena a distribuce. Marketing začíná poznatelností faktorů a vlivů marketingového prostředí, jehož součástí je nejen firma/organizace a její možnosti s přispěním vědy a techniky, ale i spotřebitel a zákazník včetně jeho nákupního chování a rozhodování o svých potřebách, přáních a požadavcích, které se snaží firma/organizace uspokojit s ohledem na čas a se ziskem. Řízení tohoto procesu je podporováno marketingovým informačním systémem a marketingovým výzkumem, realizující se v marketingovém - tržně segmentovaném prostředí.