The course will explore a range of American novelists whose work either shapes the late stages of postmodernism or seeks to surpass it after its—whether supposed or real—demise. Their work has also been described by many critics as "experimental", i.e. resistant of the dominant/mainstream poetics and mimesis, and continuing with the unfinished project of the historical avant-garde. Departing from an introductory lecture on "What ‘was’ postmodernism?", the course will consider how the postmodernist project of “incredulity towards metanarratives” (Lyotard) has been pursued in the works of innovative American writers of the last three decades. Authors covered include Kathy Acker, Joshua Cohen, Mark Z. Danielewski, Don DeLillo, Jennifer Egan, Bret Easton Ellis, Kenneth Goldsmith, Chris Kraus, Lynne Tillman, David Foster Wallace, and—paradoxically if also compulsorily—Thomas Pynchon.

Kurz hodlá prozkoumat skupinu amerických romanopisců, jejichž dílo spoluutváří poslední fáze postmodernismu, nebo se jej po jeho (ať už domnělém či skutečném) konci snaží překonat a vyjít z něho. Jejich dílo také mnozí kritici popsali jako "experimentální", tedy zaměřené proti dominantní mainstreamové poetice a mimezi a pokračující v nedokončeném projektu historické avantgardy. Vyjdeme z úvodní přednášky "Co byl postmodernismus?" a dále budeme sledovat, jak se postmoderního projektu "nedůvěřivosti vůči metanarativům" (Lyotard) chápou novátorští američtí autoři posledních tří dekád. Mezi probírané autory patří Kathy Acker, Joshua Cohen, Mark Z. Danielewski, Don DeLillo, Jennifer Egan, Bret Easton Ellis, Kenneth Goldsmith, Chris Kraus, Lynne Tillman, David Foster Wallace a paradoxně, i když vlastně povinně, Thomas Pynchon.