Cílem předmětu je získat teoretické znalosti a dovednosti v oblasti sociální práce se skupinou. Studenti si v rámci předmětu osvojí dělení skupin podle kritérií v sociální práci, roli skupinového sociálního pracovníka, možnosti a způsob využití skupinové sociální práce, dále i případy, ve kterých je vhodné využít práci ve skupině a napak, kdy toto využití vhodné není. Dále získají znalosti o základech skupinové psychoterapie a seznámí se s principy svépomocných a podpůrných skupin.