Cílem předmětu je seznámit studenty s komunitní sociální prací jako jednou ze stěžejních metod sociální práce. Především se jedná o seznámení se s teoretickými principy, metodami a východisky komunitní sociální práce, ale i o analýzu komunitních sociálních potřeb cílových skupin klientů a sociálně společenských fenoménů vyskytujících se v komunitě. Výklad bude nejprve zaměřen na objasnění základních pojmů, na historii a vývoj komunitní sociální práce v ČR a zahraničí.Akcent bude kladen na postavení a charakteristiku komunitního pracovníka, proces komunitní práce, komunitní plánování sociálních služeb a komunitní projekt včetně aplikace metody SWOT. Pozornost bude rovněž věnována svépomocné a podpůrné skupině, terapeutické a výcvikové komunitě. V rámci semináře budou jednotlivé teoretické kapitoly předmětem analýzy a diskuse.