Cílem předmětu je seznámení se se základními informacemi o vývoji krajiny a lidských aktivitách vedoucích k její úpravě do přirozeného stavu. Studentům budou prezentována důležitá krajinotvorná opatření jako nedílná součást regionálního rozvoje. Studenti získají znalosti v problematice úprav a revitalizací malých vodních toků a nádrží. Prakticky si vyzkouší řešení úloh spojených s dimenzováním koryt a revitalizačními úpravami.