Cílem předmětu je prohloubit znalosti z oblasti krajinného a územního plánování. Cílem je seznámit studenty s metodami, procedurou a legislativním rámcem územního plánování v ČR. Studenti získají i přehled o soudobých trendech v územním plánování v evropském a světovém kontextu. Na praktických ukázkách budou vysvětleny postupy při zpracovávání jednotlivých stupňů územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace.