Předmět seznamuje se základy biofyziky a jejím využitím v oblasti medicínských diagnostických a léčebných metod. Studenti získají základní informace o fyzikálních a fyzikálněchemických procesech probíhajících v biologických systémech a s nimi souvisejících principů diagnostiky a terapie. Studium zahrnuje biofyzikální problémy, které mají bezprostřední vztah ke stavbě a funkci lidského těla a tím i ke zdraví a nemoci člověka.