Předmět připraví studenta tak, aby byl schopen samostatně zpracovat zvolené téma své bakalářské práce. Poskytne mu vědomosti a dovednosti ke zpracování, napsání a obhajobě bakalářské práce. Dojde k rozvoji odborných kompetencí studenta ke zpracování odborné problematiky tak, aby prokázal svoji schopnost analýzy zvoleného problému a syntézu poznatků a pochopení problému v kontextu s literaturou. Osobnostně-sociálním cílem předmětu je osvojení si schopnosti prezentace tj. rétorické dovednosti.