Cílem přednášky je seznámit studenty se základními principy statistického uvažování a s jejich aplikací na data biologických oborů. Celá přednáška je zaměřena na pochopení principů a především na aplikaci statistických metod a na správnou interpretaci výsledků statistických testů. Absolvent kurzu bude připraven zpracovat data pro účely vlastní bakalářské či diplomové práce a správně výsledky testů interpretovat. Dále bude chápat význam statistických hodnocení, které se vyskytují prakticky ve všech odborných článcích současných oborů biologie. Neměl by se nechat zmást tam, kde složitý statistický aparát zastírá chabou podstatu dat. Vše je demonstrováno na biologických příkladech, pokud možno blízkých těm, které bývají v bakalářských a magisterských pracech. Studenti se naučí zpracovat data pomocí statistického programu R.