Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty se základními principy statistického uvažování a s jejich aplikací na data biologických oborů. Celá přednáška je zaměřena na pochopení principů a především na aplikaci statistických metod a na správnou interpretaci výsledků statistických testů. Absolvent kurzu bude připraven zpracovat data pro účely vlastní bakalářské či diplomové práce a správně výsledky testů interpretovat. Dále bude chápat význam statistických hodnocení, které se vyskytují prakticky ve všech odborných článcích současných oborů biologie. Studenti se naučí zpracovat data pomocí statistického programu R/RStudio.