The aim of the course is to provide the basic information on modern requirements to scientific communications such as: article writing process, oral and poster presentation at conferences and science metrics which are essential for assessment of scientific activity.
The aim of the course is to provide the basic information on modern requirements to scientific communications such as: article writing process, oral and poster presentation at conferences and science metrics which are essential for assessment of scientific activity.
The aim of the course is to provide the basic information on modern requirements to scientific communications such as: article writing process, oral and poster presentation at conferences and science metrics which are essential for assessment of scientific activity.
The aim of the course is to provide the basic information on modern requirements to scientific communications such as: article writing process, oral and poster presentation at conferences and science metrics which are essential for assessment of scientific activity.
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace týkající se prostředků moderní vědecké komunikace, především psaní článků, ústní a posterové prezentace na konferencích a dále vědecké bibliometriky , jež je nezbytná pro hodnocení vědecké činnosti.

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace týkající se prostředků moderní vědecké komunikace, především psaní článků, ústní a posterové prezentace na konferencích a dále vědecké bibliometriky , jež je nezbytná pro hodnocení vědecké činnosti.