Cílem předmětu je obeznámit studenty se základními metodami analytické chemie - s principy i praktickým prováděním, a to jak s tradičními analytickými technikami a postupy tak i s moderními metodami instrumentální analýzy. Cvičení budou dále věnována řešení příkladů a úloh souvisejících s přednášenými tematickými okruhy.
Cílem předmětu je obeznámit studenty se základními metodami analytické chemie - s principy i praktickým prováděním, a to jak s tradičními analytickými technikami a postupy tak i s moderními metodami instrumentální analýzy. Cvičení budou dále věnována řešení příkladů a úloh souvisejících s přednášenými tematickými okruhy.