Kurz poskytuje základní seznámení s konverzační analýzou (CA, z angl. orig.) metodou původně sociologického výzkumu, která studuje mezilidské verbální i neverbální interakce. Kurz objasňuje kořeny konverzační analýzy, její základní teoretické principy, předmět zkoumání a způsoby získávání, zpracování, analýzy a interpretace dat. Studenti jsou tak uvedeni nejen do teorie, ale i praxe konverzační analýzy tím se rozumí nahrávání rozhovorů pomocí diktafonu/videozáznamu, přepis nahrávky a interpretace přepisů dat. V pokročilejší fázi kurzu je představeno zaměření a vybrané studie z aplikované konverzační analýzy, která přináší vhled především do profesní mluvy a interakce. Za tímto účelem jsou studenti seznámeni s vybranými korpusy mluvené angličtiny, jakožto zdroje dat a analýz mluveného jazyka a interakce. V průběhu kurzu se od studentů očekává aktivní účast na seminářích, četba a studium předepsaných textů, pokus o samostatnou analýzu dat. Výstupem kurzu je zpracování a odevzdání vlastního semestrálního mini-projektu, ve kterém se student pokusí o propojení nabytých teoretických znalostí a praktických dovedností. Kurz sleduje tři hlavní cíle: 1) Vytvořit základní teoretický a metodologický vhled do analýzy konverzace a jejího použití při zkoumání verbální i neverbální interakce; 2) Naučit principům sběru a přepisu autentických mluvených dat; 3) Pomoci studentům při realizaci analýzy interakce z jimi vybraného sociálního prostředí.

Kurz poskytuje základní seznámení s konverzační analýzou (CA, z angl. orig.) metodou původně sociologického výzkumu, která studuje mezilidské verbální i neverbální interakce. Kurz objasňuje kořeny konverzační analýzy, její základní teoretické principy, předmět zkoumání a způsoby získávání, zpracování, analýzy a interpretace dat. Studenti jsou tak uvedeni nejen do teorie, ale i praxe konverzační analýzy tím se rozumí nahrávání rozhovorů pomocí diktafonu/videozáznamu, přepis nahrávky a interpretace přepisů dat. V pokročilejší fázi kurzu je představeno zaměření a vybrané studie z aplikované konverzační analýzy, která přináší vhled především do profesní mluvy a interakce. Za tímto účelem jsou studenti seznámeni s vybranými korpusy mluvené angličtiny, jakožto zdroje dat a analýz mluveného jazyka a interakce. V průběhu kurzu se od studentů očekává aktivní účast na seminářích, četba a studium předepsaných textů, pokus o samostatnou analýzu dat. Výstupem kurzu je zpracování a odevzdání vlastního semestrálního mini-projektu, ve kterém se student pokusí o propojení nabytých teoretických znalostí a praktických dovedností. Kurz sleduje tři hlavní cíle: 1) Vytvořit základní teoretický a metodologický vhled do analýzy konverzace a jejího použití při zkoumání verbální i neverbální interakce; 2) Naučit principům sběru a přepisu autentických mluvených dat; 3) Pomoci studentům při realizaci analýzy interakce z jimi vybraného sociálního prostředí.