Kurz plynule navazuje na Praktický jazyk 1 a připravuje studenty k jazykové zkoušce, kterou skládají v závěru letního semestru. Studenti jsou i nadále podporováni ve využívání korpusů, jakožto nástrojů zprostředkovávajících hlubší vhled do přirozeného použití jazyka. Kurz probíhá dle níže uvedeného sylabu; změna programu vyhrazena.

Kurz plynule navazuje na Praktický jazyk 1 a připravuje studenty k jazykové zkoušce, kterou skládají v závěru letního semestru. Studenti jsou i nadále podporováni ve využívání korpusů, jakožto nástrojů zprostředkovávajících hlubší vhled do přirozeného použití jazyka. Kurz probíhá dle níže uvedeného sylabu; změna programu vyhrazena.