Tento prakticky zaměřený kurz má za cíl systematicky rozvíjet překladatelské dovednosti především v oblasti obchodních a administrativních textů. Kurz seznamuje studenty s pojetím žánru, s důrazem na účel a strukturu textu. Dále je u studentů prohlubováno pochopení textovosti, a to především s ohledem na porozumění daného textu a jeho následného překladu do cílového jazyka (Aj/Čj). Kurz pracuje s portfoliem autentických textů, jejichž překlad je podpořen doplňkovou četbou; dále pak využívá materiálů dostupných v rámci paralelních korpusů.
Tento prakticky zaměřený kurz má za cíl systematicky rozvíjet překladatelské dovednosti především v oblasti obchodních a administrativních textů. Kurz seznamuje studenty s pojetím žánru, s důrazem na účel a strukturu textu. Dále je u studentů prohlubováno pochopení textovosti, a to především s ohledem na porozumění daného textu a jeho následného překladu do cílového jazyka (Aj/Čj). Kurz pracuje s portfoliem autentických textů, jejichž překlad je podpořen doplňkovou četbou; dále pak využívá materiálů dostupných v rámci paralelních korpusů.

Tento prakticky zaměřený kurz má za cíl systematicky rozvíjet překladatelské dovednosti především v oblasti obchodních a administrativních textů. Kurz seznamuje studenty s pojetím žánru, s důrazem na účel a strukturu textu. Dále je u studentů prohlubováno pochopení textovosti, a to především s ohledem na porozumění daného textu a jeho následného překladu do cílového jazyka (Aj/Čj). Kurz pracuje s portfoliem autentických textů, jejichž překlad je podpořen doplňkovou četbou; dále pak využívá materiálů dostupných v rámci paralelních korpusů.