Předmět "Dějiny překladu" uvádí studenty do historického a filozofického kontextu překladatelství: seznamuje je s proměnami významu překladu v dějinách, s historickými překladatelskými teoriemi a s typickými důrazy, kterými se vyznačovaly jednotlivé historické školy překladu v kontextu světovém i českém. Zvláštní důraz je kladen na význam překladu v kontextu české kultury. Předmět je přednášen v českém jazyce.