Hlavním cílem kurzu je reflexe nad utvářením kánonu novější anglické literatury. Zaměřuje se na hlavní estetické, literární a filozofické hodnoty daného období. Kurz postupuje chronologicky a pokrývá období od 2. poloviny 17. století po nástup romantismu. Kurz je zamýšlen jako přednáška spojená s diskuzí o traktovaných tématech a konkrétních literárních dílech.