Úvod do britských studií je seminář, který seznamuje studenty se základními okruhy britských kulturních studií - historií, britskými tradicemi, regionálními identitami, dějinami a proměnami angličtiny, britskou výtvarnou kulturou, populární kulturou a problémy moderní Británie. Jedná se o úvodový seminář, který nemá žádné prerekvizity. Cílem předmětu je seznámit studenty se zmíněnými základními okruhy britských kulturních studií a uvést je hlouběji do kontextu britské kulturní historie. Jedná se o interdisciplinární seminář, který nahlíží do nejrůznějších otázek historické, lingvistické či kulturologické povahy a prohlubuje integrální vnímání studia anglistiky.