Předmět se zaměřuje především na teritoriální komunity. Vychází z otázky, zda je komunita spíše objektem sociální práce nebo je naopak sociální práce s komunitou nejúčinnějším způsobem řešení problémů jejích členů, tj. jednotlivců, rodin a skupin, které ji tvoří. Klade proto důraz na sociální práci v komunitě jako komplexní přístup k problémům členů komunity; komunitní plánování sociálních služeb chápe vůči ní doplňkově.
Předmět se zaměřuje především na teritoriální komunity. Vychází z otázky, zda je komunita spíše objektem sociální práce nebo je naopak sociální práce s komunitou nejúčinnějším způsobem řešení problémů jejích členů, tj. jednotlivců, rodin a skupin, které ji tvoří. Klade proto důraz na sociální práci v komunitě jako komplexní přístup k problémům členů komunity; komunitní plánování sociálních služeb chápe vůči ní doplňkově.
Předmět se zaměřuje především na teritoriální komunity. Vychází z otázky, zda je komunita spíše objektem sociální práce nebo je naopak sociální práce s komunitou nejúčinnějším způsobem řešení problémů jejích členů, tj. jednotlivců, rodin a skupin, které ji tvoří. Klade proto důraz na sociální práci v komunitě jako komplexní přístup k problémům členů komunity; komunitní plánování sociálních služeb chápe vůči ní doplňkově.
Předmět se zaměřuje především na teritoriální komunity. Vychází z otázky, zda je komunita spíše objektem sociální práce nebo je naopak sociální práce s komunitou nejúčinnějším způsobem řešení problémů jejích členů, tj. jednotlivců, rodin a skupin, které ji tvoří. Klade proto důraz na sociální práci v komunitě jako komplexní přístup k problémům členů komunity; komunitní plánování sociálních služeb chápe vůči ní doplňkově.