Seznámit s aplikovanou etikou jakožto novým projevem praktické filosofie (od 2. pol. 20. stol.) a s jejími vybranými subdisciplínami. Pozornost je věnována především analýze a normativnímu vyhodnocení klíčových morálních problémů, které tyto subdisciplíny řeší. Důraz je kladen na význam, jaký mají při řešení těchto morálních problémů principy a předpoklady obecné etiky. Hlavní etickou perspektivou je přitom perspektiva morální odpovědnosti.
Seznámit s aplikovanou etikou jakožto novým projevem praktické filosofie (od 2. pol. 20. stol.) a s jejími vybranými subdisciplínami. Pozornost je věnována především analýze a normativnímu vyhodnocení klíčových morálních problémů, které tyto subdisciplíny řeší. Důraz je kladen na význam, jaký mají při řešení těchto morálních problémů principy a předpoklady obecné etiky. Hlavní etickou perspektivou je přitom perspektiva morální odpovědnosti.