Konkrétní zaměření na CAD systém SolidWorks. Pracovní prostředí programu, základy skicování a kótování ve 2D.