Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy oblasti audiosignálů. První část přednášek je věnována vnímání zvuku lidským sluchem a jeho analýzou. Druhá se zaměřuje na komerční audio zařízení a el. hudební nástroje.
Cvičení jsou rozdělena na práci se zařízením pro zpracováním zvuku a samostatný projekt.