Cíl předmětu: Teoreticky prohloubit poznatky ze základních fyzikálních kurzů, seznámení s teoretickou mechanikou a spojitostmi mezi fyzikálními zákony