Studenti si v tomto praktiku osvojí základy práce v laboratoři v oblasti mechaniky a termiky. Měření hustoty látek, momentu setrvačnosti, tíhového zrychlení, povrchového napětí kapalin, modulu pružnosti, tepelné vodivosti, tepelné kapacity kovů. Ověření stavové rovnice ideálního plynu, ověření zákonu zachování energie a hybnosti, studium harmonických kmitů, studium funkce solárního kolektoru. Studenti změří všechny úlohy, vypracují a odevzdají protokoly z měření.