Cílem předmětu je upevnit a uplatnit teoretické znalosti studentů nabyté při přednáškách a cvičeních k řešení samostatných praktických úloh z elektřiny a magnetismu.