Introduction to CPU parallelization, methods of parallelization, its hardware and software implementation using MPI and OpenMP. Short introduction to parallelization on GPU - graphical cards. Solution of sample practical tasks, work in a parallel environment.

Seznámení se způsoby paralelizace programů, jejich HW a SW implementací pomocí MPI a OpenMP. Krátké seznámení s paralelizací na GPU - grafických kartách. Řešení vzorových praktických úloh, práce v paralelním prostředí.