Seznámit studenty se základními teoretickými i praktickými fyzikálními aspekty z oblasti elektřiny a magnetismu s ohledem na jejich studijní zaměření v návaznosti na další odborné předměty.