Přehled nejužívanějších technických grafických editorů. Nejužívanější programy pro tvorbu technické dokumentace ve strojírenství, stavebnictví, geodézii a elektrotechnice. Základy práce ráce se SolidWorks, případně s AutoCAD INVENTOR.