Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními typy měření využívajících optické metody. V úvodu kurzu se posluchači seznámí s typy světelných zdrojů a detektorů světla. Tyto znalosti pak budou využity pro seznámení s různými typy optických měření. Teoretický výklad bude vždy doplněn praktickými ukázkami jednotlivých měření. V závěru kurzu se studenti seznámí se základy standardně používaných zobrazovacích technik.