Předmět je určen pro rozšíření základů programování o objektové přístupy v programovacím jazyce C++. V rámci kurzu jsou nejprve probírána nejvýznamnější rozšíření jazyka C jako je práce s textem či přetěžování funkcí. Poté jsou vyloženy základy objektově orientovaného programování (OOP) jako je uzavřenost, dědičnost a polymorfismus, které jsou postupně demonstrovány na jejich konkrétní syntaxi jazyka C++. V závěru kurzu se student seznámí se standardní knihovnou dostupných šablon (STL) a rozšířením jazyka C++ na další vyšší jazyky, využití externích knihoven, a to včetně těch určených pro práci s grafikou (GUI).