Předmět poskytuje přehled základních témat souvisejících se světlem a elektromagnetickými vlnami a jejich význačnými vlastnostmi, včetně úvodu do problematiky na příkladu mechanických oscilátorů a vln. Kurz také poskytuje přehled základních aplikací probírané teorie v praxi.
Předmět poskytuje přehled základních témat souvisejících se světlem a elektromagnetickými vlnami a jejich význačnými vlastnostmi, včetně úvodu do problematiky na příkladu mechanických oscilátorů a vln. Kurz také poskytuje přehled základních aplikací probírané teorie v praxi.