Aktivně se naučit základní principy a syntaxi jazyka C a osvojit si základy algoritmizace. 2/3 semestru budou věnovány základům programování a1/3 algoritmizaci.

Aktivně se naučit základní principy a syntaxi jazyka C a osvojit si základy algoritmizace. 2/3 semestru budou věnovány základům programování a1/3 algoritmizaci.