Cílem tohoto předmětu je podat úvod do programovacího jazyka Python. Jsou probrány hlavní vlastnosti tohoto jazyka a zásady programování v něm.