Student se seznámí s metodami detekce gama záření, naučí se energetickou kalibraci spekter, kalibraci účinnosti detektoru, statistickou analýzu dat a základy koincidenčních měření. Praktikum je určeno především studentům oboru Fyzika, MVT, biofyzika, fyzika ve vzdělávání, ale je přínosná pro všechny studenty, kteří se mohou dostat do kontaktu s radioaktivními materiály.