Zajištění matematické připravenosti pro kurzy Fyziky II až IV, Teoretické mechaniky, Kvantové mechaniky apod. s důrazem na praktickou schopnost řešení matematických částí fyzikálních problémů.