Teorie hustotních funkcionálů (DFT) je v současné době nejrozšířenějším teoretickým a výpočetním přístupem pro popis molekulárních systémů, pevných látek, jejich povrchů i různých rozhraní. V tomto kurzu se posluchač seznámí jak s teoretickými základy DFT, tak s praktickými technikami, které se ve spojení s DFT často při výpočtech používají.