Seznámit studenty se základními pojmy z teorie pravděpodobnosti a statistiky. Budou probírány spojité a diskrétní náhodné veličiny, diskrétní a spojitá rozdělení pravděpodobnosti a distribuční funkce. Dále se v kurzu zaměříme na zákon velkých čísel a centrální limitní větu. Studenti se seznámí se statistickými metodami zpracování  a zobrazení náhodných dat. Problematika bude procvičována na zajímavých příkladech.