Předmět je určen pro rozšíření základů programování o objektové přístupy v programovacím jazyce C++. V první fázi jsou studenti seznámeni se základními axiomy objektového programování a následně s implementací těchto poznatků do tvorby nejprve jednoduchých aplikací a později i složitějších aplikací s grafickým uživatelským rozhraním.
Předmět je určen pro rozšíření základů programování o objektové přístupy v programovacím jazyce C++. V první fázi jsou studenti seznámeni se základními axiomy objektového programování a následně s implementací těchto poznatků do tvorby nejprve jednoduchých aplikací a později i složitějších aplikací s grafickým uživatelským rozhraním.