Cílem kurzu je zajistit, aby byli studenti schopni pracovat s programy pro zpracování a zobrazování dat (Octave, Gnuplot, MS Excel), a to s důrazem na uplatnitelnost během fyzikálně zaměřeného studia (např. vypracovávání protokolů k fyzikálním praktikům).
Cílem kurzu je zajistit, aby byli studenti schopni pracovat s programy pro zpracování a zobrazování dat (Octave, Gnuplot, MS Excel), a to s důrazem na uplatnitelnost během fyzikálně zaměřeného studia (např. vypracovávání protokolů k fyzikálním praktikům).

1) Student je schopen pracovat se standardními kancelářskými programy (balík MS Office a volně šiřitelné alternativy) na středně pokročilé úrovni. Důraz je kladen na to, aby student získal dovednosti, které bude moci uplatnit např. při vypracovávání protokolů z měření či při psaní závěrečných prací. 2) Student je na základní úrovni seznámen s programy pro zpracování a zobrazování dat (Gnuplot, Mathematica), a to s důrazem na uplatnitelnost během fyzikálně zaměřeného studia. 3) Z důvodu snahy představit volně šiřitelné alternativy k placeným programům si studenti osvojí základy práce v prostředí operačního systému Linux.