Pokročilejší témata z kvantové teorie určené studentům, kteří absolvovali úvodní kurzy kvantové mechaniky. Kurz je zaměřen především na problematiku kvantového popisu interakce záření s hmotou, ale v závěru kurzu je také zahrnut základní úvod do kvantové teorie pole. Kurz poskytne solidní teoretický základ, ale taktéž propojení teorie s konkrétními experimentálními metodami.