Objasnit posluchačům základní teoretické i experimentální pojmy kvantové teorie, vysvětlit vlastnosti a zákonitosti chování mikročástic i jednodušších kvantových systémů. Zavedením nezbytného matematického aparátu docílit u studentů schopnosti popsat studované jevy. V navazujících cvičeních na konkrétních příkladech procvičit teoretické znalosti podané v přednáškách.
Objasnit posluchačům základní teoretické i experimentální pojmy kvantové teorie, vysvětlit vlastnosti a zákonitosti chování mikročástic i jednodušších kvantových systémů. Zavedením nezbytného matematického aparátu docílit u studentů schopnosti popsat studované jevy. V navazujících cvičeních na konkrétních příkladech procvičit teoretické znalosti podané v přednáškách.
Objasnit posluchačům základní teoretické i experimentální pojmy kvantové teorie, vysvětlit vlastnosti a zákonitosti chování mikročástic i jednodušších kvantových systémů. Zavedením nezbytného matematického aparátu docílit u studentů schopnosti popsat studované jevy. V navazujících cvičeních na konkrétních příkladech procvičit teoretické znalosti podané v přednáškách.

Objasnit posluchačům základní teoretické i experimentální pojmy kvantové teorie, vysvětlit vlastnosti a zákonitosti chování mikročástic i jednodušších kvantových systémů. Zavedením nezbytného matematického aparátu docílit u studentů schopnosti popsat studované jevy. V navazujících cvičeních na konkrétních příkladech procvičit teoretické znalosti podané v přednáškách.