Seznámení s řešením elektrických obvodů, polovodičové materiály, PN přechody, diody, bipolární a unipolární tranzistory, usměrňovací a detekční obvody. Tranzistorové zesilovače, výkonové stupně,  číslicové obvody, úvod do operačních zesilovačů.