Rozšíření poznatků ze základního kurzu. Technické aplikace, matematické odvození důležitých vztahů.
Rozšíření poznatků ze základního kurzu. Technické aplikace, matematické odvození důležitých vztahů.