Seznámit studenty se základními pojmy teorie pevných látek a fyziky povrchů. Prohloubit znalosti studentů o metodách zkoumání vlastností pevných látek a povrchů. Představit studentům základy technologie přípravy tenkých vrstev, jejich aplikace v různých odvětvích průmyslu a seznámit studenty s různými typy používaných materiálů pro konkrétní funkční aplikace.